en-UShr-HR

POLITIKA KVALITETE I ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI

U Ameropa Žitni terminal d.o.o. svjesni smo da je uspjeh našeg poslovanja ovisan o zadovoljstvu kupca, stoga nastojimo razumjeti sadašnje i buduće potrebe naših kupaca, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja.

Ameropa Žitni terminal d.o.o., se bavi nabavom, skladištenjem, manipulacijom, transportom i špedicijom žitarica i uljarica. Stalnost kvalitete proizvoda nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s kupcima uz zadovoljenje zakonskih i ugovornih obveza, nabavu visokokvalitetnih sirovina. Poboljšavanje kvalitete, kako proizvoda i usluga tako i cjelokupnog poslovanja tvrtke, stalni je zadatak uprave i svakog zaposlenika.

Uprava će poticati i stalno omogućavati obrazovanje, izobrazbu i usavršavanje na području zdravstvene ispravnosti proizvoda. Također stalno nadzire procese u cilju poboljšavanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti proizvoda i učinkovitog djelovanja svih dijelova tvrtke. Zadaća i obveza uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika kako bi se zajamčila zdravstvena ispravnost proizvoda. Uprava ima obvezu udovoljiti svim zakonskim propisima vezanim uz zdravstvenu ispravnost svojih proizvoda.

Obveza je svih zaposlenika upoznati zahtjeve ISO 9001:2015, HACCP-a, GMP+, Donau soja i ISCC sustava te održavati dogovorenu razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti proizvoda, te svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšavanju kvalitete. Svaki zaposlenik je odgovoran za kvalitetu svog rada uz poštivanje odrednica priručnika sustava.

Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja i osiguravanja zdravstvene ispravnosti proizvoda, stoga je obveza zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Cilj, kojem teži Ameropa Žitni terminal d.o.o., usvajanjem sustava ISO9001:2015, HACCP-a, GMP+, Donau soja i ISCC sustava je doseći razinu koja će zadovoljiti razinu zahtjeva domaćeg i međunarodnog tržišta u pogledu kvalitete, osigurati privrženost i zadovoljstvo kupaca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti povećanje tvrtke.

U Vranjicu, 13.09.2018

Direktor:

Lada Jurišić Vukorepa