en-UShr-HR

Tvrtka Ameropa Žitni Terminal d.o.o. je članica Grupe Ameropa, međunarodne korporacije prisutne na 103 lokacije u 31 državi svijeta, sa gotovo 5.000 zaposlenika. 

Više detalja o Grupi Ameropa potražite na 
www.ameropa.com.